........

Prywatność oraz GDPR

Przestrzegamy prawo ochrony danych (GDPR, The General Data Protection Regulation).

Oświadczamy że nie będziemy udostępniać lub sprzedawać jakichkolwiek danych którę nam przekazujesz, z wyjątkiem w przypadku zapytań rządowych lub policyjnych w sprawach walki z oszustwem lub próbą oszustwa. 

Możemy używać ciasteczka (cookies), google analytics, facebookpixel, list mailowych, itd. w celu zapewnienia Tobie lepszego korzystania z naszych usług oraz w celu korzystania przez Ciebie z naszych promocji.